REGULAMIN 
IV Ogólnopolski Konkurs 
dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów,  kontrabasistów, gitarzystów oraz zespołów kameralnych 
w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU

 

2021 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i gitarzystów oraz zespoły kameralne

- uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów
- studentów studiów I i II stopnia
- osoby uczące się gry w ramach pozaszkolnych form edukacji.

 

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem z epoki baroku  solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 10 minut (przekroczenia czasu możliwe jest tylko w przypadku zamkniętych form) oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej. Dopuszcza się wykonanie utworów muzyki dawnej oraz z innych epok, pod warunkiem, ze kompozycja została napisany w stylu epoki baroku.

Termin zgłoszenia mija 12 lutego 2021 roku. 

Specyfikacja nagrań:

  • na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),
  • nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),
  • film powinien być nagrany w poziomie,
  • nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,
  • link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia,
  • w opisie filmu należy umieścić każdorazowo:
    IMIĘ i NAZWISKO - KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Zespoły kameralnych mogą liczyć od 2 do 9 osób - bez dyrygenta. O przynależności do danej grupy decyduje najstarszy uczestnik. Opłata wpisowa za zespół musi stanowić sumę członków zespołu. Uczestnik występujący zarówno solo, jak i w zespole wnosi opłatę tylko raz.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo zdyskwalifikować nagranie. Dopuszczone jest wykonanie programu z nut. Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy:

1) wypełnić formularz:

 

 

2)  niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej (140 zł) na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378  

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, BAROK

 

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem. 

Jury oceniać będzie grę Uczestników Festiwalu pod względem wartości artystycznych w następujących kategoriach: 

 

Grupa

Kategoria P - uczniowie PSM

Kategoria O - uczniowie OSM

I

kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4

kl. 1 i 2 - I stopnia

II

kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4

kl. 3 i 4 - I stopnia

III

kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4

kl. 5 i 6 - I stopnia

IV

kl. 1 i 2 - II stopnia

kl. 7 i. 8 - I stopnia oraz kl. 1 i 2 - II stopnia

V

kl. 3 i 4 - II stopnia

kl. 3 i 4 - II stopnia

VI

kl. 5 i 6 - II stopnia

kl. 5 i 6 - II stopnia

VII

studenci studiów I stopnia

VIII

studenci studiów II stopnia

IX

Pozaszkolne formy edukacji - bez limitu wieku

X

kategoria OTWARTA, dla muzyków profesjonalnych, a także tych, którzy uprawiają grę amatorsko. Należy podać wykształcenie lub rok grania na instrumencie.

 

Jurorzy podczas oceniania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące laury: laureat lub wyróżniony. Ilość laureatów i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona. Wyniki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Organizator nie publikuje listy nagrodzonych uczestników. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi. Każdy uczestnik otrzyma drukowany program konkursu. 

Dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną, natomiast nagroda uczestnictwa zostanie nadana na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych.

Przyznane zostaną wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu

Organizatorem IV Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów oraz zespołów kameralnych w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski oraz Fundacja Jana Romanowskiego.

 

 

Aktualizacja: 5 lutego 2021