REGULAMIN - konkursu w ramach festiwalu W BAROKOWYM STYLU

Organizatorem Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski. Współorganizatorem jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, gitarzystów, wiolonczelistów oraz zespołów kameralnych kierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów (w kategorii dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i w kategorii dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I i II stopnia).

Przesłuchania konkursowe w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU odbywać się będą 22 lutego 2020, w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

Przesłuchania prowadzone będą w następujących grupach i kategoriach:

grupa I - uczniowie klas I i II szkół muz. I st. oraz klas I cyklu 4-letniego I st. (kat. szkół muz. I st)

grupa I - uczniowie klas I i II (kategoria OSM I st.)

grupa II - uczniowie klas III i IV szkół muz. I st. oraz klas II i III cyklu 4-letniego I st. (kat. szkół muz. I st)

grupa II - uczniowie klas III i IV (kategoria OSM I st.)

grupa III - uczniowie klas V i VI szkół muz. I st. oraz klas IV cyklu 4-letniego I st. (kat. szkół muz. I st)

grupa III - uczniowie klas V i VI (kategoria OSM I st.)

grupa IV - uczniowie klas I i II (kategoria szkół muzycznych II st.)

grupa IV - uczniowie klas VII i VIII (kategoria OSM I st.) oraz I i II (kategoria OSM II st.)

grupa V - uczniowie klas III i IV (kategoria szkół muzycznych II st.)

grupa V - uczniowie klas III i IV (kategoria OSM II st.)

grupa VI - uczniowie klas V i VI (kategoria szkół muzycznych II st.)

grupa VI - uczniowie klas V i VI (kategoria OSM II st.)

Uczestnik konkursu prezentuje dowolny program z epoki baroku - solo lub z akompaniamentem trwający od 2 do 10 minut.

Dopuszcza się prezentację zespołów kameralnych (od 2 do 9 osób) bez dyrygenta. O przynależności do danej grupy decyduje najstarszy uczestnik. Opłata wpisowa za zespół musi stanowić sumę członków zespołu. Uczestnik występujący zarówno solo jak i w zespole wnosi opłatę tylko raz. Zespoły mogą tworzyć tylko uczniowie.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo przerwać prezentację konkursową. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci, z wyłączeniem sonat oraz utworów kameralnych.

Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej - zadatku (140 zł) na konto:

Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, BAROK

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zapewniają akompaniatora konkursowego po wybraniu tej opcji w formularzu zgłoszenia i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł na konto:

Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, BAROK akompaniator

Osoby, które zdecydują się na akompaniatora konkursowego zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kopii nut dla pianisty w formacie pdf. Przysługuje próba z pianistą po wcześniejszych ustaleniach. 

Przesłuchania uczestników wszystkich grup odbędą się publicznie.

Koszty podróży i pobytu w Poznaniu uczestnicy, nauczyciele, akompaniatorzy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze Konkursu najpóźniej na godzinę przed planowanym występem.

W skład Jury wejdą powołani przez organizatora nauczyciele szkół muzycznych w Polsce oraz nauczyciele i artyści z innych krajów.

Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Ilość laureatów i wyróżnionych ustala Jury. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań poszczególnych grup. Odbiór nagród i dyplomów wyłącznie w dniu ogłoszenia wyników.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Przyznane zostaną nagrody specjalne.

Przyznane zostaną wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

W każdej kategorii programowej mogą zostać wyłonieni laureaci i wyróżnieni. W zależności od decyzji organizatora, odbędzie się koncert finałowy, na którym laureaci zobligowani są do honorowego wystąpienia. Uczestnicy oraz akompaniatorzy biorący udział w koncertach w czasie trwania Konkursu nie otrzymują honorariów.

Organizatorzy zapewniają przestrzeń do rozegrania się w wieloosobowych klasach w budynku szkoły. Organizatorzy nie zapewniają indywidualnych pomieszczeń dla uczestników w trakcie Festiwalu.

Po przesłuchaniach można zasięgnąć opinii przewodniczącego oraz członków jury.

 

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom konkursu, ich rodzinom oraz prawnym opiekunom żadne roszczenia do wynagrodzenia. Osoby trzecie bez zgody organizatora nie mają prawa dokonywać nagrań oraz fotografii i umieszczać ich na portalach społecznościowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na tej stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu

W trakcie Festiwalu odbywać się będą Masterclass z drem hab. Janem Romanowskim. Informacje i zapisy przez stronę www.festiwal.janromanowski.eu.

Harmonogram Festiwalu w BAROKOWYM STYLU przewiduje także bezpłatne warsztaty doskonalące dla nauczycieli oraz bezpłatne warsztaty tańca historycznego.

POBIERZ REGULAMIN pdf