Jury Międzynarodowego Konkursu w BAROKOWYM STYLU 

Jury of the International Competition in BAROQUE STYLE

 

Jan Romanowski - przewodniczący Jury, chairman of the jury; skrzypce (Polska), violin (Poland)

Jan Romanowski prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Gra na skrzypcach współczesnych i historycznych. Wydał płytę „Romanowski gra Duranowskiego”, zawierającą Kaprysy Augusta Duranowskiego grane zarówno na skrzypcach współczesnych, jak i historycznych. Z Aureliuszem Glińskim nagrał dwa opusy Sonat na dwoje skrzypiec Jeana-Marie Leclaira. W czerwcu 2023 roku wykonał 4 koncerty skrzypcowe z cyklu „Le quattro stagioni” Antonio Vivaldiego z towarzyszeniem orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis.

Jan Romanowski teaches the violin class at the Academy of Music Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz. He plays both modern and period violins. He published the album "Romanowski plays Duranowski", containing August Duranowski's Caprices played both on modern and period violins. With Aureliusz Gliński he recorded two opuses of Sonatas for two violins by Jean-Marie Leclair. In June 2023, he performed 4 violin concertos from the cycle "Le quattro stagioni" by Antonio Vivaldi, accompanied by the Capella Bydgostiensis chamber orchestra.

 

Reena Kim - wiolonczela (Korea), cello (Korea)

Dr Reena Kim posiada bogate wykształcenie oraz doświadczenie jako muzyk i instruktor. Uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w America Conservatory of Music. Posiada również tytuł magistra muzyki i pedagogiki uzyskany na Northeastern University w Illinois. Dr.Kim był członkiem Chicago Philharmonic Orchestra i Chicago City Symphony Orchestra w Ameryce. W latach 1997-2004 była absolwentką Amerykańskiego Konserwatorium Muzycznego. Obecnie jest członkiem Amerykańskiej Federacji Muzyków oraz Chicagowskiej Federacji Muzyków. To piętnasty rok doktora Kima w Busan Foreign School.

Dr. Reena Kim has an extensive educational background and experience as a musician and instructor. She holds a Doctor of Music Arts degree from the America Conservatory of Music. She also holds  a Master’s degree of Music and Pedagogy from Northeastern University in Illinois. Dr.Kim has been a member of the Chicago Philharmonic Orchestra and the Chicago City Symphony Orchestra in America. She has held a graduate faculty position at the American Conservatory of Music from 1997-2004. Currently, she is a member of the American Federation of Musicians, and of the Chicago Federation of Musicians. This is Dr. Kim’s fifteenth year at Busan Foreign School.

 

Marko Komonko - skrzypce (Ukraina), violino (Ukraine)

Solista i koncertmistrz Lwowskiej Filharmonii Narodowej. Studiował m.in. w Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie, Royal College of Music w Londynie oraz był uczniem światowej sławy skrzypka Wiktora Tretiakowa w Kolonii w Niemczech. Był koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej w Seulu. Koncertuje jako solista z wieloma orkiestrami na całym świecie. 

Soloist and concertmaster of the Lviv National Philharmonic (Ukraine). He studied at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, the Royal College of Music in London, and was a student of the world-famous violinist Viktor Tretyakov in Cologne, Germany. He was the concertmaster of the Seoul Symphony Orchestra. He performs as a soloist with many orchestras around the world.

 

Nikica Polegubic - gitara (Chorwacja), guitar (Croatia)

Nikica Polegubic obecnie uczy w Wyższej Szkole Muzycznej Pavel Markovec w Zagrzebiu, regularnie uczestnicząc jako juror w konkursach i regularnie występując na koncertach. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Grazu w Austrii. Studiował u Paolo Pegoraro, Manuela Barrueco i Łukasza Kuropaczewskiego. Nikica jest laureatem licznych konkursów i nagród na międzynarodowych konkursach.

Nikica Polegubic is currently teaching at High School of Music Pavel Markovec in Zagreb (Croatia), regularly participating as a juror in competitions and regularly performing concerts. He graduated from The University of Music and Performing Arts Graz, Austria. He studied with Paolo Pegoraro, Manuel Barrueco, and Łukasz Kuropaczewski. Nikica won numerous competitions and got many prizes in several international competitions. 

 

Następni członkowie jury - wkrótce 

Jury formation is in progress