REGULAMIN 

VII Ogólnopolski Konkurs "w BAROKOWYM STYLU" 

2024 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów a także pianistów, klawesynistów, organistów i harfistów oraz zespoły kameralne:

- uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów

- studentów studiów I i II stopnia

- osoby uczące się gry w ramach pozaszkolnych form edukacji

- osoby, które nie uczestniczą w procesie edukacji (profesjonaliści, amatorzy)

 

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem z epoki baroku solo (lub z towarzyszeniem akompaniamentu) trwającym do 10 minut (przekroczenia czabaroksu możliwe jest tylko w przypadku zamkniętych form) oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej. Dopuszcza się wykonanie utworów muzyki dawnej oraz z innych epok, pod warunkiem, ze kompozycja została napisany w stylu epoki baroku.

Termin zgłoszenia mija 26 lutego 2024 roku.

 

Specyfikacja nagrań:

- na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),

- nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),

- film powinien być nagrany w poziomie,

- nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,

- link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia,

- w opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i NAZWISKO WYKONAWCY oraz IMIĘ I NAZWISKO KOMPOZYTORA i NAZWĘ UTWORU

 

Zespoły kameralne mogą liczyć od 2 do 9 osób - bez dyrygenta. O przynależności do danej grupy decyduje najstarszy uczestnik.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Festiwalu i dokonać opłaty wpisowej (zarówno za uczestnika solo, jak i zespół) w wysokości 160 PLN na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

 

Zmiany w tytule przelewu skutkują jego zwrotem. Zgłoszenie bez opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników zostanie przesłana mailem, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Proszę o dołączenie potwerdzenia przelewu w pdf do formularza zgłoszenia.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo zdyskwalifikować nagranie. Dopuszczone jest wykonanie programu z nut. Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w następujących grupach:

GRUPA

CZAS NAUKI
I do 12 miesięcy nauki
II 1 - 2 rok nauki
III 3 - 4 rok nauki
IV 5 - 6 rok nauki
V 7 - 8 rok nauki
VI 9 - 10 rok nauki
VII 11 - 12 rok nauki
VIII 13 - 15 rok nauki
IX 16 - 17 rok nauki
X powyżej 17 lat nauki
XI otwarta - pozostali

Międzynarodowe jury podczas oceniania nie przydziela punktów. Jurorzy głosują w systemie tak/nie na następujące laury: laureat lub wyróżniony. Ilość laureatów i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona. Wyniki zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres email.

W formularz zgłoszenia konieczne jest podanie kontaktowego adresu email do uczestnika lub rodziców - na ten adres przesłane zostaną wyniki konkursu wraz ze stosownym do osiągnięcia dyplomem. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi i jego nauczycielowi.

Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na tej stronie internetowej.

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU jest Fundacja Jana Romanowskiego.

Kontakt: + 48 66 33 66 743, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz regulamin