REGULAMIN

V Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, 
wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach Festiwalu FORTE - EDYCJA ONLINE

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów oraz kontrabasistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów. 

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 10 minut oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej.

Termin zgłoszenia mija 26 listopada 2020 roku. 

Specyfikacja nagrań:

- na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego/grających a w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem,
- nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),
- film powinien być nagrany w poziomie,
- każdy utwór należy nagrać w osobnym pliku,
- nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,
- w opisie filmu należy umieścić każdorazowo:
IMIĘ i NAZWISKO - KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU,
- link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo zdyskwalifikować nagranie. Program należy wykonać z pamięci, z wyłączeniem sonat na instrument z towarzyszeniem fortepianu. (dopuszcza się wykonanie utworu z nut)

Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej (140 zł) na konto:

Fundacja Arte dei Suonatori

nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, FORTE

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem.

Proszę nie przesyłać potwierdzenia przelewu. Informacje o Państwa wpłacie otrzymujemy bezpośrednio z Fundacji.

Jury oceniać będzie grę Uczestników Festiwalu pod względem wartości artystycznych, bez stosowania skali porównawczej i dokona wyboru pewnej liczby (kilkudziesięciu) Laureatów oraz wyróżnionych w następujących kategoriach: 

 

Grupa

Kategoria P - uczniowie PSM

Kategoria O - uczniowie OSM

I

kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4

kl. 1 i 2 - I stopnia

II

kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4

kl. 3 i 4 - I stopnia

III

kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4

kl. 5 i 6 - I stopnia

IV

kl. 1 i 2 - II stopnia

kl. 7 i. 8 - I stopnia oraz kl. 1 i 2 - II stopnia

V

kl. 3 i 4 - II stopnia

kl. 3 i 4 - II stopnia

VI

kl. 5 i 6 - II stopnia

kl. 5 i 6 - II stopnia

VII

Pozaszkolne formy edukacji (w formularzu proszę podać rok nauki)

 

Ilość laureatów i wyróżnionych ustala Jury. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia 2020 i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane na wskazany w formularzu adres uczestnika konkursu za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Przyznane zostaną nagrody specjalne.

Przyznane zostaną wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Po 6 grudnia osoby zainteresowane kontaktem z jurorem mogą za pośrednictwem Organizatora wystąpić o podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia opinii.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu

 

Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu FORTE jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski.

Pobierz regulamin PDF