REGULAMIN 

VII Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów oraz pianistów

w ramach Festiwalu FORTE 

2022 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy: 
skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów
i pianistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów oraz uczniów pozaszkolnych form edukacji.

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 10 minut oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej.

Termin zgłoszenia mija w poniedziałek 28 listopada 2022 roku. - FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Specyfikacja nagrań:

  • Widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem).
  • Nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć).
  • W przypadku wykonywania dwóch lub więcej utworów można zarejestrować je w jednym pliku lub oddzielnych plikach dla każdego utworu. 
  • Link/linki do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia. W zgłoszeniu jest miejsce na podanie dwóch linków. 
  • Nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny.
  • W opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i NAZWISKO wykonawcy. KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku instrumentów smyczkowych dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz (kliknij tutaj) oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej (180 zł) na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378  

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

Zmiany w tytule przelewu skutkują jego zwrotem. Zgłoszenie bez opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników zostanie przesłana mailem, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Proszę nie przesyłać potwierdzenia przelewu.

W formularz zgłoszenia konieczne jest podanie kontaktowego adresu email do uczestnika lub rodziców - na ten adres przesłane zostaną wyniki konkursu oraz dane do śledzenia przesyłki. 

Na podany w zgłoszeniu adres email nauczyciela przesłana zostanie informacja o zdobytym przez ucznia tytule laureata.

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w następujących kategoriach odrębnie dla każdego instrumentu: 

Grupa Kategoria uczniów PSM Kategoria uczniów OSM
I kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4 kl. 1 i 2 - I stopnia
II kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4 kl. 3 i 4 - I stopnia
III kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4 kl. 5 i 6 - I stopnia
IV kl. 1 i 2 - II stopnia kl. 7 i. 8 - I stopnia oraz kl. 1 i 2 - II stopnia
V kl. 3 i 4 - II stopnia kl. 3 i 4 - II stopnia
VI kl. 3 i 4 - II stopnia kl. 5 i 6 - II stopnia
VII Pozaszkolne formy edukacji (w formularzu proszę podać rok nauki)

Jurorzy podczas słuchania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące tytuły: laureat lub wyróżniony. Najwyższym regulaminowy osiągnięciem jest  laureat. Ilość laureatów i wyróżnionych ustala Jury. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres email.

Organizator nie publikuje list z informacją o wynikach. Nie podaje tych informacji także osobom postronnym.

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów. 

Drukowany dyplom (stosowny do swojego osiągnięcia), drukowany program konkursu (zawierający nazwiska wszystkich uczestników konkursu wraz z wykonywanymi utworami z podziałem na grupy i kategorie) oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej:
www.festiwal.janromanowski.eu

Wyniki zostaną przesłane na adres mailowy Uczestnika po 7 grudnia 2022.

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu FORTE jest Fundacja Jana Romanowskiego.

 

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA

 POBIERZ REGULAMIN