REGULAMIN 

VIII Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów oraz pianistów

w ramach Festiwalu FORTE 

2023 - edycja online

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy: 
skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów
i pianistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów oraz uczniów pozaszkolnych form edukacji.

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 10 minut oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej.

Termin zgłoszenia mija w poniedziałek 20 listopada 2023 roku. - FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Specyfikacja nagrań:

  • Widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem).
  • Nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć).
  • W przypadku wykonywania dwóch lub więcej utworów można zarejestrować je w jednym pliku lub oddzielnych plikach dla każdego utworu. 
  • Link/linki do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia. W zgłoszeniu jest miejsce na podanie dwóch linków. 
  • Nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny.
  • W opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i NAZWISKO wykonawcy. KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku instrumentów smyczkowych dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz (kliknij tutaj) oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej (220 zł) na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378  

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

Zmiany w tytule przelewu skutkują jego zwrotem. Zgłoszenie bez opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników zostanie przesłana mailem, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Proszę nie przesyłać potwierdzenia przelewu.

W formularz zgłoszenia konieczne jest podanie kontaktowego adresu email do uczestnika lub rodziców - na ten adres przesłane zostaną wyniki konkursu oraz dane do śledzenia przesyłki. 

Przewodniczącym jury Konkursu będzie dr hab. Jana Romanowski prof. AMFN.

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w następujących kategoriach odrębnie dla każdego instrumentu: 

Grupa Kategoria uczniów PSM Kategoria uczniów OSM
I kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4 kl. 1 i 2 - I stopnia
II kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4 kl. 3 i 4 - I stopnia
III kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4 kl. 5 i 6 - I stopnia
IV kl. 1 i 2 - II stopnia kl. 7 i. 8 - I stopnia oraz kl. 1 i 2 - II stopnia
V kl. 3 i 4 - II stopnia kl. 3 i 4 - II stopnia
VI kl. 5 i 6 - II stopnia kl. 5 i 6 - II stopnia
VII Pozaszkolne formy edukacji (w formularzu proszę podać rok nauki)

Jurorzy podczas słuchania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące tytuły: laureat lub wyróżniony. Najwyższym regulaminowy osiągnięciem jest  laureat. Ilość laureatów i wyróżnionych ustala Jury. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. Dyplom w wersji elektronicznej zostanie wysłany wyłącznie danemu uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres email.

Wyniki zostaną przesłane na adres mailowy Uczestnika do 4 grudnia 2023.

Na podany w zgłoszeniu adres email nauczyciela przesłana zostanie informacja o zdobytym przez ucznia tytule.

Organizator nie publikuje list z informacją o wynikach. 

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów. 

Drukowany dyplom (stosowny do swojego osiągnięcia), drukowany program konkursu (zawierający nazwiska wszystkich uczestników konkursu wraz z wykonywanymi utworami z podziałem na grupy i kategorie) oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na stronie internetowej:
www.festiwal.janromanowski.eu

Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu FORTE jest Fundacja Jana Romanowskiego.

 

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA

POBIERZ REGULAMIN