REGULAMIN

VIII Ogólnopolskiego Konkursu 

w ramach Festiwalu PRESTO

2024 - EDYCJA ONLINE

 

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu w ramach Festiwalu PRESTO jest Fundacja Jana Romanowskiego oraz Impresariat Muzyczny Jan Romanowski.

VII Ogólnopolski Konkurs kierowany jest do skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (wszystkich typów), uczniów z pozaszkolnych form edukacji oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu z dowolnym programem solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwającym do 8 minut oraz wypełnieniem formularza zgłoszenia i dokonaniem opłaty wpisowej. 

Termin zgłoszenia mija 20 maja 2024 roku. 

Specyfikacja nagrań:

  • na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem),
  • nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć),
  • film powinien być nagrany w poziomie,
  • nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny,
  • link do nagrania należy podać w formularzu zgłoszenia (w zgłoszeniu jest miejsce na dwa linki),
  • w opisie filmu należy umieścić każdorazowo: IMIĘ i NAZWISKO - KOMPOZYTOR i NAZWA UTWORU

Dopuszczone jest wykonanie utworów bez czynnego udziału akompaniatora (z podkładem muzycznym, a także bez partii fortepianu w ogóle).

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz (dostępny od 1 kwietnia 2024) oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej - 220 zł na konto:

Fundacja Jana Romanowskiego

nr konta: 14 1020 4027 0000 1702 1640 4378  

tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko

Przelewy o inny tytule będą zwracane. Zgłoszenia bez opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Informacja o wpisaniu na listę uczestników konkursu zostanie przesłana mailem.

Jury słuchać będzie Uczestników Festiwalu w odrębnych kategoriach:

Grupa Kategoria uczniów PSM Kategoria uczniów OSM
I kl. 1 i 2 - I stopnia oraz kl. 1 c4 kl. 1 i 2 - I stopnia
II kl. 3 i 4 - I stopnia oraz kl. 2 c4 kl. 3 i 4 - I stopnia
III kl. 5 i 6 - I stopnia oraz kl. 3 i 4 c4 kl. 5 i 6 - I stopnia
IV kl. 1 i 2 - II stopnia kl. 7 i 8 - I stopnia 
oraz kl. 1 i 2 - II stopnia
V kl. 3 i 4 - II stopnia kl. 3 i 4 - II stopnia
VI kl. 5 i 6 - II stopnia kl. 5 i 6 - II stopnia
VII Pozaszkolne formy edukacji 
VIII Najmłodsi

Jurorzy podczas oceniania nie przydzielają punktów. Głosują w systemie tak/nie na następujące tytuły: laureat lub wyróżniony. Nie przyznajemy miejsc „na podium”. Ilość laureatów i wyróżnionych nie jest odgórnie narzucona.

Werdykt jury zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres email.

Organizator nie publikuje listy nagrodzonych uczestników. Informacja o przyznanej nagrodzie przekazywana jest wyłącznie danemu uczestnikowi. Chcielibyśmy by młodzi ludzie, potrafili doceniać siebie, za to kim są i cieszyć się ze swoich sukcesów, a nie patrzeć na nie przez pryzmat innych. 

Drukowany dyplom, drukowany program konkursu oraz nagrody uczestnictwa zostaną nadane do każdego uczestnika konkursu na wskazany w formularzu adres na terenie Polski. 

Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Osoby, które nie zostaną wyróżnione otrzymują dyplom uczestnictwa. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych. 

Przyznane zostaną dyplomy dla nauczycieli za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania ich w celach organizacyjnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na tej stronie internetowej.

Planowany termin przesłania wyników i dyplomów w pdf to 30 maja 2024. Przesyłki z nagrodami zostaną przesłane do końca roku szkolnego.