REGULAMIN - Międzynarodowego konkursu dla skrzypków i altowiolistów odbywającego się w ramach Festiwalu PRESTO

 

Organizatorem Konkursu w ramach Festiwalu PRESTO jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski. Współorganizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli.

Międzynarodowy konkurs dla Skrzypków i Altowiolistów „PRESTO” kierowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia. 

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej w Zduńskiej Woli w dniach 15-17 maja 2020. 

Przesłuchania festiwalowe skrzypków i altowiolistów prowadzone będą jednoetapowo w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na ogólnokształcące szkoły muzyczne i szkoły muzyczne.

grupa I - uczniowie klas I i II szkół muzycznych I st. oraz klas I cyklu 4-letniego I st.

grupa II - uczniowie klas III i IV szkół muzycznych I st. oraz klas II i III cyklu 4-letniego I st.

grupa III - uczniowie klas V i VI szkół muzycznych I st. oraz klas IV cyklu 4-letniego I st.

grupa IV - uczniowie klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych I st.

grupa V - uczniowie klas III i IV ogólnokształcących szkół muzycznych I st.

grupa VI - uczniowie klas V i VI ogólnokształcących szkół muzycznych I st.

Uczestnik konkursu prezentuje dowolny program solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwający od 2 do 10 minut. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo przerwać prezentację konkursową. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci, z wyłączeniem sonat na skrzypce i fortepian oraz na altówkę i fortepian. Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić poniższy formularz oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej - zadatku (140zł) na konto:
Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, PRESTO
Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem.

Organizatorzy zapewnia akompaniatora konkursowego po wybraniu tej opcji w formularzu zgłoszenia i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł na konto:
Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, PRESTO akompaniator

Osoby, które zdecydują się na akompaniatora konkursowego zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kopii nut dla pianisty w formacie pdf. Przysługuje próba z pianistą po wcześniejszych ustaleniach. 

Przesłuchania uczestników wszystkich grup odbędą się publicznie.

Koszty podróży i pobytu w Zduńskiej Woli uczestnicy, nauczyciele, akompaniatorzy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Czekay”.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze Konkursu najpóźniej na godzinę przed planowanym występem.

W skład Jury wejdą powołani przez organizatora nauczyciele i kierownicy sekcji instrumentów smyczkowych szkół muzycznych w Polsce i Europie.

Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Ilość laureatów ustala Jury. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań poszczególnych grup. Odbiór nagród i dyplomów wyłącznie w dniu ogłoszenia wyników.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu. Laureaci otrzymują dyplom laureata. 

Przyznane zostaną nagrody dla najlepszych akompaniatorów.

W każdej kategorii programowej zostaną wyłonieni laureaci, którzy zobligowani są do honorowego wystąpienia na uroczystym koncercie finałowym. Uczestnicy oraz akompaniatorzy biorący udział w koncertach w czasie trwania Konkursu nie otrzymują honorariów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom konkursu, ich rodzinom oraz prawnym opiekunom żadne roszczenia do wynagrodzenia. Osoby trzecie bez zgody organizatora nie mają prawa dokonywać nagrań oraz fotografii i umieszczać ich na portalach społecznościowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na tej stronie internetowej.