WARSZTATY DOSKONALĄCE - online

dla nauczycieli gry na instrumencie i nie tylko...

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW i formularz zgłoszenia - już wkrótce

 

Królewska Akademia Tańca i co z tego wynikło
mgr Leszek Rembowski - wykładowca tańca historycznego i ruchu scenicznego 

Przedstawienie  historii tańców barokowych i sposobu zapisu ich choreografii. Główne zasady i idee dotyczące wykonawstwa tańców barokowych na przykładzie  kuranta i menueta. Miejsce tańca w obyczaju dworskim i teatrze operowym przełomu XVII i XVIII w. Wykład ma na celu przybliżenie stylistyki i charakteru tańców barokowych.Skupimy się na tym jak zidentyfikować chwile, w których definiujemy swój sukces i swoją wartość poprzez sukces uczniów i jak z tym sobie poradzić

 

Wielka całość artystyczna. W odniesieniu do stylu barokowego i klasycznego.
prof. Aureliusz Goliński - lider orkiestry Arte dei Suonatori

Do czego służy nam warsztat instrumentalisty? Czy tworzenie dźwięków poprawnych czy nawet doskonałych pod względem intonacji, emisji, artykulacji jest celem samym w sobie? A może jest to środek do osiągnięcia innych celów? Jeśli tak to co jest tym celem? Jak go szukać i jak o nim nie zapominać?

 
Radzenie sobie z niepowodzeniem. Czy tylko uczeń potrzebuje wsparcia?
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz - psycholog

Skupimy się na tym jak zidentyfikować chwile, w których definiujemy swój sukces i swoją wartość poprzez sukces uczniów i jak z tym sobie poradzić

 

Interpretacja utworów z epoki baroku na instrumentach współczesnych.
dr hab. Jan Romanowski - skrzypek, pedagog