JURY

VII Ogólnopolskiego Konkursu dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów

kategoria - skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas

 

 

dr Aldona Cisewska przewodnicząca jury

Jest koncertmistrzem orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Prowadzi klasę skrzypiec w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy oraz w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

 

mgr Alicja Dragan

Pracuje w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, odnosząc znaczące sukcesy pedagogiczne. Jej uczniowie to laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych. 

mgr Kamila Wiśniewska-Czaja

Prowadzi klasę wiolonczeli w Zespole Szkół Muzycznych w Pile oraz w Szkole Muzycznej I i II st. w Szczecinku. Jej uczniowie regularnie zdobywają nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.

 

 

mgr Katarzyna Czerniawska

Prowadzi klasę altówki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Jest prowadzącą grupę altówek w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

 

  

mgr Maria Murawa-Fraska

Prowadzi klasę skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, gdzie kieruje sekcją instrumentów smyczkowych. Pełni również funkcję Konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

  

dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor

Prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Jest solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. 

 

dr hab. Jan Romanowski

W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prowadzi klasę skrzypiec. Od 20 lat uczy gry na skrzypcach i altówce dzieci, młodzież i studentów. Jego podopieczni zdobyli blisko 200 nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi masterclass w szkołach muzycznych w Polsce i za granicą. Koncertuje i nagrywa płyty.