w BAROKOWYM STYLU festiwal

UCZNIOWIE SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA wszystkich typów
STUDENCI STUDIÓW I i II STOPNIA
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI (bez limitu wieku)

 

2021 - edycja online

termin zgłoszeń: 12 lutego 2021

 

 

W ramach Festiwalu w BAROKOWYM STYLU odbędą się:

- IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, gitarzystów i zespołów kameralnych

adresowany do: 

- uczniów szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów

- studentów studiów I i II stopnia

- osoby uczące się gry w ramach pozaszkolnych form edukacji.

 

Regulamin konkursu i formularze zgłoszenia już dostępne!

 

 

- WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI GRY NA INSTRUMENCIE - harmonogram i formularz zgłoszenia - wkrótce!