REGULAMIN -  konkursu dla skrzypków i altowiolistów w ramach Festiwalu FORTE

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA online  -

Organizatorem Konkursu w ramach Festiwalu FORTE jest Impresariat Muzyczny Jan Romanowski. Współorganizatorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli.

Patronat nad konkursem objął Starosta Zduńskowolski.

Konkurs dla skrzypków i altowiolistów kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych II stopnia wszystkich typów - w kategorii dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i w kategorii dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych.

Przesłuchania konkursowe w ramach festiwalu FORTE odbywać się będą w dniach 27 - 29 października 2017, w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Zduńskiej Woli, przy al. Kościuszki 3.

Przesłuchania festiwalowe skrzypków i altowiolistów prowadzone będą jednoetapowo w trzech grupach wiekowych i dwóch osobnych kategoriach:
grupa I - uczniowie klas I i II (kategoria szkół muzycznych II st.)
grupa I - uczniowie klas I i II (kategoria OSM II st.)
grupa II - uczniowie klas III i IV (kategoria szkół muzycznych II st.)
grupa II - uczniowie klas III i IV (kategoria OSM II st.)
grupa III - uczniowie klas V i VI (kategoria szkół muzycznych II st.)
grupa III - uczniowie klas V i VI (kategoria OSM II st.)

Uczestnik konkursu prezentuje dowolny program solo lub z towarzyszeniem akompaniamentu, trwający do 10 minut. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich przekroczenia przewodniczący jury ma prawo przerwać prezentację konkursową. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci, z wyłączeniem sonat na skrzypce i fortepian oraz na altówkę i fortepian.

Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.festiwal.janromanowski.eu oraz niezwłocznie dokonać opłaty wpisowej (100 zł) na konto:

Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, FORTE

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem. Organizatorzy zapewniają akompaniatora konkursowego po wybraniu tej opcji w formularzu zgłoszenia i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł na konto:
Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, FORTE akompaniator

Osoby, które zdecydują się na akompaniatora konkursowego zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kopii nut dla pianisty w formacie pdf. Przysługuje próba z pianistą po wcześniejszych ustaleniach. 

Przesłuchania uczestników wszystkich grup odbędą się publicznie.

Koszty podróży i pobytu w Zduńskiej Woli uczestnicy, nauczyciele, akompaniatorzy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze Konkursu najpóźniej na godzinę przed planowanym występem.

W skład Jury wejdą powołani przez organizatora nauczyciele, kierownicy sekcji instrumentów smyczkowych szkół muzycznych w Polsce oraz nauczyciele i artyści z innych krajów.

Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Ilość laureatów i wyróżnionych ustala Jury. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przesłuchań poszczególnych grup. Odbiór nagród i dyplomów wyłącznie w dniu ogłoszenia wyników.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Festiwalu. Laureaci otrzymują dyplom laureata. Uczestnicy wyróżnieni otrzymują dyplom wyróżnienia. Przyznane zostaną nagrody specjalne.

Przyznane zostaną wyróżnienia dla najlepszych akompaniatorów.

W każdej kategorii programowej zostaną wyłonieni laureaci i wyróżnieni. W zależności od decyzji organizatora, odbędzie się koncert finałowy, na którym laureaci zobligowani są do honorowego wystąpienia. Uczestnicy oraz akompaniatorzy biorący udział w koncertach w czasie trwania Konkursu nie otrzymują honorariów.

Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom konkursu, ich rodzinom oraz prawnym opiekunom żadne roszczenia do wynagrodzenia. Osoby trzecie bez zgody organizatora nie mają prawa dokonywać nagrań oraz fotografii i umieszczać ich na portalach społecznościowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Festiwalu znajdują się na tej stronie internetowej www.festiwal.janromanowski.eu

W trakcie Festiwalu odbywać się będą Masterclass z drem Janem Romanowskim. Informacje i zapisy przez stronę www.festiwal.janromanowski.eu.

Harmonogram Festiwalu FORTE przewiduje także warsztaty doskonalące dla nauczycieli.

Pobierz regulamin PDF