w BAROKOWYM STYLU festiwal

dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia wszystkich typów

 

21 - 23 lutego 2020

Poznań

 

Festiwal odbywać się będzie w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2
im. Tadeusza Szeligowskiego, ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań 

 

W PROGRAMIE FESTIWALU:

- konkurs dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

- warsztaty doskonalące dla nauczycieli i studentów

- wykłady

- warsztaty tańca historycznego

- wystawy

- masterclass z dr. hab. Janem Romanowskim